Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vstupní úroveň tlumočnických a jazykových dovedností tlumočníků znakového jazyka
Název práce v češtině: Vstupní úroveň tlumočnických a jazykových dovedností tlumočníků znakového jazyka
Název v anglickém jazyce: Entrance level of interpreting and language skills
of interpreters of sign language
Klíčová slova: tlumočník, český znakový jazyk, český jazyk, tlumočnické dovednosti, jazyková úroveň B2 pro český znakový jazyk, jazyková úroveň B2 pro český jazyk, testování tlumočnických dovedností
Klíčová slova anglicky: interpreter, czech sign language, czech language, interpreter´s skills, language level B2 of czech sign language, language level B2 of czech language, test of interpreter´s skills
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.04.2011
Datum zadání: 17.04.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.09.2012 11:20
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Představení osoby tlumočníka
2. Popis tlumočnických dovedností u tlumočníků znakového jazyka na základě zahraniční literatury
3. Popis jazykové úrovně B2 pro český znakový jazyk a český jazyk a tlumočnických dovedností podle evropského referenčního rámce pro jazyky
4. Vytvoření testu revidujícího stanovené dovednosti (zvlášť část jazyková-čeština + český znakový jazyk a tlumočnická)
5. Vytvoření hodnotících kritérií pro uplatňování vytvořených požadavků na tlumočníka
6. Testování tlumočníků v praxi
7. Shrnutí, závěr a vyplývající doporučení pro profesi tlumočníka českého znakového jazyka
Seznam odborné literatury
MARSCHARK, M.; PETERSON, R.; WINSTON, A. E. Sign Language Interpreting and Interpreter Education (Directions for Research and Practise). Oxford University Press, 2005
ALCORN, B. J.; HUMPHREY, J. H. So You Want to Be an Interpreter? An Introduction to Sign Language Interpreting. USA : H a H Publishing Co., 1994
FRISHBERG, N. Interpreting: An Introduction. USA : RID Press, 1990 ISBN 0-916883-07-08
NEUMANN SOLOW, S. Sign Language Interpreting: A Basic Resource Book. The National Assotiation of the Deaf, Silver Spring : 1981
NAPIER, J. Sign Language Interpreting. Linguistic Coping Strategies. Gloucestershire : Douglas Mc Lean, 2002, s. 17 – 36. ISBN 0-946 252-37-8
ŠEBKOVÁ, H. Úvod do tlumočnické profese a vzdělávací systémy tlumočníků v ČR a v zahraničí. Praha : České komora tlumočníků znakového jazyka, o. s., 2008. ISBN 978-80-87153-75-8
Předběžná náplň práce
Na základě studia zahraničních pramenů stanovit seznam tlumočnických a jazykových schopností a dovedností nutných pro počátek výkonu tlumočnické profese a sestavit kritéria jejich hodnocení.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK