Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití dramatické výchovy v dětském folklorním souboru
Název práce v češtině: Využití dramatické výchovy v dětském folklorním souboru
Název v anglickém jazyce: Use of drama in children´s folklore group
Klíčová slova: dramatická výchova, folklor, děti předškolního a mladšího školního věku, divadlo
Klíčová slova anglicky: drama in education, folklore, early childhood, school children, theatre
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radek Marušák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.02.2011
Datum zadání: 03.02.2011
Datum a čas obhajoby: 19.09.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: MgA. Alžběta Ferklová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude pojednávat o využití prvků dramatické výchovy při práci s dětmi v dětském folklorním souboru. Cílem práce bude ukázat možnosti uplatnění metod dv při práci s dětmi a při přípravě jevištního tvaru a vystoupení. V teoretické části autorka zmapuje možnosti propojení dramatické výchovy a fokloru, v praktické části popíše a zreflektuje akční výzkum zaměřený na zkoumání využitelnosti rolové hry a dalších principů dv v konkrétním dětském folklorním souboru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK