Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Histologické nálezy v core-cut biopsiích prsní žlázy
Název práce v češtině: Histologické nálezy v core-cut biopsiích prsní žlázy
Název v anglickém jazyce: Histological findings in core-cut biopsies of mammal gland
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2011
Datum zadání: 17.10.2011
Datum a čas obhajoby: 08.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2012
Oponenti: MUDr. Markéta Tomšová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: MUDr. Blanka Navrátilová
Zásady pro vypracování
1. Rešerše odborné literatury
2. Výběr, event. vypracování pracovních postupů
3. Praktické provedení daných úkolů
4. Zhodnocení
5. Diskuse
Seznam odborné literatury
[1] Nikiteas NI, Tzanakis N, Theodoropoulos G et al. Vascular endothelial growth factor and endoglin (CD-105) in gastric cancer. Gastric Cancer 2007; 10:12-7.
[2] Staud F, Vackova Z, Pospechova K et al. Expression and transport activity of breast cancer resistance protein (Bcrp/Abcg2) in dually perfused rat placenta and HRP-1 cell line. J Pharmacol Exp Ther 2006; 319:53-62.
[3] Shepherd TG, Theriault BL, Campbell EJ, Nachtigal MW. Primary culture of ovarian surface epithelial cells and ascites-derived ovarian cancer cells from patients. Nat Protoc 2006; 1:2643-9.
[4] Nagy AC, Tolnay E, Nagykalnai T, Forster T. Cardiotoxicity of anthracycline in young breast cancer female patients: the possibility of detection of early cardiotoxicity by TDI. Neoplasma 2006; 53:511-7.
[5] Israel O, Goldberg A, Nachtigal A et al. FDG-PET and CT patterns of bone metastases and their relationship to previously administered anti-cancer therapy. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2006; 33:1280-4.
[6] Chow AY, Chin C, Dahl G, Rosenthal DN. Anthracyclines cause endothelial injury in pediatric cancer patients: a pilot study. J Clin Oncol 2006; 24:925-8.
[7] Ceckova M, Libra A, Pavek P et al. Expression and functional activity of breast cancer resistance protein (BCRP, ABCG2) transporter in the human choriocarcinoma cell line BeWo. Clin Exp Pharmacol Physiol 2006; 33:58-65.
[8] Beresford MJ, Harris AL, Ah-See M et al. The relationship of the neo-angiogenic marker, endoglin, with response to neoadjuvant chemotherapy in breast cancer. Br J Cancer 2006; 95:1683-8.
[9] Waite KA, Eng C. From developmental disorder to heritable cancer: it's all in the BMP/TGF-beta family. Nat Rev Genet 2003; 4:763-73.
[10] Siegel PM, Massague J. Cytostatic and apoptotic actions of TGF-beta in homeostasis and cancer. Nat Rev Cancer 2003; 3:807-21.
[11] Shepherd TG, Nachtigal MW. Identification of a putative autocrine bone morphogenetic protein-signaling pathway in human ovarian surface epithelium and ovarian cancer cells. Endocrinology 2003; 144:3306-14.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK