Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Fenomén alkoholismu a možnosti sociální práce
Název práce v češtině: Fenomén alkoholismu a možnosti sociální práce
Název v anglickém jazyce: The phenomenon of alcoholism and opportunities for social work
Klíčová slova: Závislost na alkoholu, alkoholismus, metysmus, abstinent, konzument, piják, misúzus, abúzus, relaps, lapsus, recidiva, bažení (craving), akutní intoxikace, patická opilost, odvykací syndrom, sociální fungování, sociální selhání, primární prevence
Klíčová slova anglicky: Alcohol addiction, alcoholism, metysmus, abstinent, consumer, drinker, misúzus, abuse, lapse, relapse, craving, acute intoxication, patic intoxication, withdrawal syndrome, social functioning, social failure, primary prevention
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Mgr. Hana Žáčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2011
Datum zadání: 01.02.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2013
Oponenti: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK