Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Katolická moderna v zrcadle korespondence
Název práce v češtině: Katolická moderna v zrcadle korespondence
Název v anglickém jazyce: Catholic Modernism in the mirror of the correspondence
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2011
Datum zadání: 31.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 07.04.2011 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.04.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK