Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Czechoslovak-Cuban Cinematic Cooperation in the 1960s
Název práce v češtině: Vztahy československého a kubánského filmového průmyslu v šedesátých letech
Název v anglickém jazyce: Czechoslovak-Cuban Cinematic Cooperation in the 1960s
Klíčová slova: Mezinárodní vztahy, studená válka, Československo – Kuba, československá zahraniční politika, vědeckotechnická pomoc a čs. experti na Kubě, kubánští stipendisté v Československu, kubánští technici v Československu, československo-kubánská kulturní spolupráce, kubánský film, Československý státní film, ICAIC, koprodukce, dokumentární film, hraný film, filmové laboratoře, Filmové studio Barrandov.
Klíčová slova anglicky: International Relations, Cold War, Czechoslovakia – Cuba, Czechoslovak foreign affairs, Czechoslovak Experts in Cuba, Cuban students in Czechoslovakia, Cuban technicians in Czechoslovakia, Czechoslovak-Cuban cultural cooperation, Cuban Film, Czechoslovak Film, Czechoslovak State Film, ICAIC, co-production, documentary film, feature film, film laboratories, Film Studios Barrandov
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.01.2011
Datum zadání: 25.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 27.06.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
  prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK