Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století
Název práce v češtině: Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století
Název v anglickém jazyce: Patrons, Clients, and Relatives: The Social World of the Old Town Prague in the 14th Century
Klíčová slova: Praha - Staré Město pražské - středověk - sociální dějiny - klienti - patroni - příbuzní
Klíčová slova anglicky: Prague - Old Town of Prague - Middle Ages - social history - clients - patrons - relatives
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2011
Datum zadání: 21.01.2011
Datum a čas obhajoby: 24.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.03.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:19.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. Zdzisław Noga, Dr.
  Mgr. Martin Nodl, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK