Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza individuálního herního výkonu ofenzivního středního středového hráče ve fotbale
Název práce v češtině: Analýza individuálního herního výkonu ofenzivního středního středového hráče ve fotbale
Název v anglickém jazyce: The game analysis of the individual performance of the offensive midfield player in football
Klíčová slova: fotbal, útočná fáze hry, individuální herní výkon, tvořivost ve fotbale, rozestavení hráčů na hřišti, diagnostika ve fotbale
Klíčová slova anglicky: football, the offensive phase of the game, individual game performance, creativity in football, the disposition of the players on the field, diagnostics in football
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.01.2011
Datum zadání: 20.01.2011
Datum a čas obhajoby: 16.01.2013 08:30
Místo konání obhajoby: KSH
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:05.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2013
Oponenti: Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Borbély, L. a kol. Útočenie celého mužstva, alebo jako sa dnes útočí.(1. a 2.diel)
Dovalil, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu.
Psotta, R. a kol. Fotbal. Kondiční trénink.
Votík, J. Trenér fotbalu „B“ licence.
Odborné časopisy - Success in soccer (2004 - 2008), Fotbal a trénink (2004 - 2011), Tělesná výchova a sport mládeže (2004 - 2011).
Předběžná náplň práce
Cílem práce je analyzovat úspěšnost tvořivého hráče v profesionálním fotbale. Studiem odborné literatury zjistíme požadavky na výkon tvořivého hráče a budeme analyzovat úspěšnost dle získaných faktů na základě nepřímého pozorování herního výkonu ve vybraných mistrovských zápasech. Zjištěné poznatky vyhodnotíme a následně budeme formulovat určitá doporučení pro praxi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the work is to analyse the success of creative players in professional football. The study of the literature to find out the requirements for the exercise of creative players and we will analyze the success by the facts on the basis of indirect observations of gaming performance in the selected master games. Findings will evaluate the application and subsequently we will formulate specific recommendations for the practice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK