Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Život a dílo A. D. Grigorjeva
Název práce v češtině: Život a dílo A. D. Grigorjeva
Název v anglickém jazyce: The Life and Work of A. D. Grigoryev
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Oľga Kovačičová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2011
Datum zadání: 20.01.2011
Datum a čas obhajoby: 14.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:30.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc.
  Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK