Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka odbornému anglickému jazyku se zřetelem na využití e-learningu
Název práce v češtině: Výuka odbornému anglickému jazyku se zřetelem na využití e-learningu
Název v anglickém jazyce: English for Specific Purposes with Regard to the Use of E-Learning
Klíčová slova: e-learning, online kurz, výuka face-to-face, statisticky významný rozdíl, experiment, informační a komunikační technologie, dovednosti, slovní zásoba, dotazníkové šetření
Klíčová slova anglicky: e-learning, online course, face-to-face instruction, statistically significant difference, experiment, information and communication technologies, skills, vocabulary, questionnaire survey
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.01.2011
Datum zadání: 18.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 30.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc.
  prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK