Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnávací aspekty lotyšského a českého lexikonu (Materiály k sestavení lotyšsko-českého slovníku)
Název práce v češtině: Srovnávací aspekty lotyšského a českého lexikonu (Materiály k sestavení lotyšsko-českého slovníku)
Název v anglickém jazyce: Comparative aspects of Latvian and Czech lexicons: Materials for assembling a Latvian- Czech dictionary
Klíčová slova: dvoujazyčná lexikografie, kontrastivní lexikografie, korpusová lexikografie, lotyšsko-český slovník, lexikografická databáze, TshwaneLex
Klíčová slova anglicky: bilingual lexicography, contrastive lexicography, corpus lexicography, Latvian-Czech dictionary, lexicographical database, TshwaneLex
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.01.2011
Datum zadání: 18.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 16.06.2016 14:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
  Ojars Bušs
 
 
Konzultanti: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK