Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřování pacienta s alergickou reakcí
Název práce v češtině: Ošetřování pacienta s alergickou reakcí
Název v anglickém jazyce: Nursing care of a patient with allergic reaction
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Zvoníčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.01.2011
Datum zadání: 13.01.2011
Datum a čas obhajoby: 24.06.2011 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2011
Oponenti: Sausen Sládková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK