Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Název práce v češtině: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech
a nemocech z povolání
Název v anglickém jazyce: Liability of employer for damage caused by occupational
injuries and diseases
Klíčová slova: škoda, odpovědnost, náhrada
Klíčová slova anglicky: damage, liability, compensation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2011
Datum zadání: 06.01.2011
Datum a čas obhajoby: 01.03.2012 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:16.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.03.2012
Oponenti: prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Účelem této práce je rozbor odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech a nemocech z povolání podle zákoníku práce. Vysvětluje účel a význam odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovními úrazy a nemocemi z povolání, jakož i jednotlivé náhrady, které s touto škodou přísluší poškozenému zaměstnanci. V neposlední řadě jsou v této práci obsaženy soudní rozhodnutí související s touto problematikou pro poskytnutí komplexního přehledu platné právní úpravy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of this thesis is the analysis of liability for damage caused to the employee by occupational injuries and occupational diseases pursuant to the Labour Code. It explains the purpose and importance of employer´ s liability for damage caused by occupational injuries and occupational diseases, as well as particular compensation pertaining to the injured employee. Finally, there are judicial decisions included in this thesis, which are related to these issues, in order to provide a comprehensive overview of current legislation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK