Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Guilianiho politika nulové tolerance a její účinnost
Název práce v češtině: Guilianiho politika nulové tolerance a její účinnost
Název v anglickém jazyce: Giuliani's Zero Tolerance Policy and Its Effectiveness
Klíčová slova: Nulová tolerance, policejní kontrola, prevence kriminality, pokles zločinu, USA v 90. letech
Klíčová slova anglicky: Zero tolerance, police control, crime prevention, crime drop, USA in the 1990s
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.01.2011
Datum zadání: 03.01.2011
Datum a čas obhajoby: 14.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2011
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Calda
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK