Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Srovnávací analýza pojetí olympijských vítězství Emila Zátopka a Věry Čáslavské v dobovém tisku
Název práce v češtině: Srovnávací analýza pojetí olympijských vítězství
Emila Zátopka a Věry Čáslavské v dobovém tisku
Název v anglickém jazyce: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE APPROACH TOWARDS THE OLYMPIC
VICTORIES OF E. ZÁTOPEK AND V. CASLAVSKA IN THE CONTEMPORARY PRESS
Klíčová slova: Olympijská vítězství, Emil Zátopek, Věra Čáslavská, olympijské hry, totalitní média, Československo, sportovní žurnalistika
Klíčová slova anglicky: Olympic victories, Emil Zátopek, Věra Čáslavská, Olympic games, totalitarian media, Czechoslovakia, sports journalism
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.12.2010
Datum zadání: 23.12.2010
Datum a čas obhajoby: 17.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2011
Oponenti: PhDr. Mgr. Ludmila Trunečková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
ČÁSLAVSKÁ – ODLOŽILOVÁ, Věra: Cesta na Olymp. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1972.
BLAŽEK, Vratislav: Věra Čáslavská. 1. vyd. Praha: Olympia, 1968.
BOSÁK, Emanuel, PONDĚLÍK, Josef: Emil Zátopek. 1. vyd. Praha: Orbis, 1953.
- publikace v anglickém jazyce popisující medailová představení Emila Zátopka
ZÁTOPEK, Emil: Běží Zátopek. 1. vyd. Praha: Olympia, 1967.
ŠUPICH, Zvonimír: Zátopek a ti druzí. 1. vyd. Praha: Olympia, 1986.
ZÁTOPKOVÁ, Dana: Dana a Emil Zátopkovi vypravují. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1960.
REIFOVÁ, Irena a kol.: Analýza obsahu mediálních sdělení. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0827-8
Český olympismus – 100 let. 1. vyd. Praha: Olympia, 1999. ISBN 80-7033-579-3
STEHLÍK, Michal, LUKEŠ, Michal, JUNEK, Marek: Naše osmičky. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2008. ISBN 978-80-86212-82-1
Emil Zátopek a sport objektivem Emila Fafka a jiných.1. vyd. Třebíč: Akcent, 2001. ISBN 80-7268-140-0
Předběžná náplň práce
Práce má za cíl porovnat pojetí olympijského vítězství atleta Emila Zátopka a sportovní gymnastky Věry Čáslavské ve třech dobových denících (Rudé právo, Mladá fronta, Svobodné slovo) a v případě Věry Čáslavské i v Československém sportu. Emil Zátopek dosáhl na olympijské zlato na letních olympijských hrách v Londýně 1948 a v Helsinkách 1952. Věra Čáslavská vítězila na letních olympijských hrách v Tokiu 1964 a v Ciudad de México 1968. Práce tedy srovnává, jak se lišilo informování o úspěších československých sportovců na přelomu 40. a 50. let a v 60. letech 20. století, a zkoumá, zda se vyskytovaly rozdíly ve způsobu informování v prvních letech komunistického režimu a v době uvolňování režimu v 60. letech.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of the thesis is to compare the approach towards Olympic victories of athletes Emil Zátopek and Věra Čáslavská in three contemporary daily newspapers (Rudé právo, Mladá fronta, Svobodné slovo), in the case of Věra Čáslavská also Československý sport. Emil Zátopek won the gold medal at the 1948 Olympics in London and four years later in Helsinki. Věra Čáslavská won at Tokio 1964 and Ciudad de Mexico 1968. The thesis compares the way of informing about the victories of Czechoslovak athletes at the end of 1940s, the beginning of 1950s and 1960s. It is looking into the differences in the way general public was informed during early years of communist regime and later in 1960s, when the control of the government loosened significantly.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK