Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Situace muslimů v Anglii a jejich integrace do společnosti po teroristických útocích v Londýně 2005.
Název práce v češtině: Situace muslimů v Anglii a jejich integrace do společnosti
po teroristických útocích v Londýně 2005.
Název v anglickém jazyce: The situation of Muslims in England and their integration into society
after the terrorist attacks in London in 2005.
Klíčová slova: Muslimové; Imigrace; Anglie; Terorismus, Islamofobie
Klíčová slova anglicky: Muslims; Immigration; England; Terrorism, Islamophobia
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.12.2010
Datum zadání: 23.12.2010
Datum a čas obhajoby: 17.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2011
Oponenti: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Adéla Křikavová, et al., eds., Islám, ideál a skutečnost (Praha: Panorama, 1990) 368 s.

Andrea Baršová a Pavel Barša, eds., Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku (Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005). 308 s.

Benjamin Kuras, Evropa snů a skutečností (Praha: Baronet, 2007) 181 s.

Bohumil Pikna, Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské unie (právní náhled) (Praha: Linde Praha, 2006) 407 s.

Emil Souleimanov, et al., eds., Terorismus: válka proti státu (Praha: Eurolex Bohemia, 2006). 394 s.

Caleb Carr, Dějiny terorismu: dějiny války proti civilistům (Praha: Práh, 2002) 183 s.

Giovanni Sartori, Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci: esej o multietnické společnosti (Praha: Dokořán, 2005). 134 s.

Lewis Bernard, Kde se stala chyba?: vliv Západu na Střední východ a jeho následná odpověď (Praha: Volvo Globator, 2003). 214 s.

Milan Kocourek, Britské obrázky aneb album z Albionu (Praha: Ottovo nakladatelství, 2008) 232 s

Pavel Barša, Politická teorie multikulturalismu (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003). 347 s.

Petr drulák, et al., eds., Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích (Praha: Portál, 2008). 256 s.
Předběžná náplň práce
Cílem této bakalářské práce je sledovat vývoj postavení muslimů v Anglii a jejich integraci do společnosti po teroristických útocích v Londýně v roce 2005 až do parlamentních voleb v roce 2010. Soustředím se tedy na vývoj v období vlády labouristů. Práce se významnou měrou věnuje také multikulturalismu Anglie, který je nejvíce patrný v Londýně, jeho dopady na původní společnost a možný negativní vývoj do budoucna. Závěrem se zaměřím nad otázkou hrozby teroristických útoků, zda je jejich opakování pravděpodobné, či jen mediálně přiživované.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to follow the development in muslims position in England and their integration into society after terrorist attacks in London in 2005 until the parliamentary election in 2010. I concentrate on the development in the period of Labour government. The thesis is also devoted to multiculturalism in England, which is mostly recognized in London, to its impact to society and possible negative development in future. At the end I focus on the thread of terrorist attacks, whether their recurrence is likely or if it is only topic fed by mass media.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK