Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Die Tätigkeit der Verbände der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik, am Beispiel des Begegnungszentrums Reichenberg und Kulturverbands Maffersdorf in den Jahren 1989 - 1999
Název práce v jazyce práce (němčina): Die Tätigkeit der Verbände der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik,
am Beispiel des Begegnungszentrums Reichenberg und Kulturverbands Maffersdorf in
den Jahren 1989 - 1999
Název práce v češtině: Činnost spolků německé menšiny v České republice,
na příkladě spolku Begegnungszentrum Reichenberg a Kulturverbands Maffersdorf v
letech 1989 - 1999
Název v anglickém jazyce: Activities of the group of German minority in the Czech Republic,
presented on the example off cultural centres in Reichenberg and Maffersdorf in
the years 1989 - 1999
Klíčová slova: německá menšina, Kulturverband Maffersdorf, Begegnungszentrum Reichenberg, právní postavení německé menšiny v ČR od roku 1945, činnost spolků německé menšiny
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.12.2010
Datum zadání: 22.12.2010
Datum a čas obhajoby: 06.02.2012 11:45
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2012
Oponenti: PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Zdeněk BENEŠ et al., Hrsg., Rozumět dějinám:Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848-1948 (Praha: Gallery, 2002).

Jan Kuklík. et al., Hrsg., Vývoj československého práva 1945-1989 (Praha: Linde, 2009).

Milan Sládek, Němci v Čechách (Praha: Pragma, 2002).

Tomáš Staněk, Německá menšina v českých zemích 1948-1989 (Praha: ISE, 1993).

René Petráš, „Menšinová otázka v českých zemích v letech 1938-48“, in Menšiny a právo v České republice, hrsg. v. René Petráš et al., (Praha: Auditorium, 2009).

Jindřich Dejmek, Jan Kuklík und Jan Němeček, Kauza tzv. Benešovy dekrety. Historické kořeny a souvislosti (Praha: Historický ústav AV ČR, 1999).
Předběžná náplň práce
Zmapování činnosti spolků německé menšiny v ČR, zejména porovnání činnosti spolků německé menšiny v Libereckém kraji- Verband der Deutschen – Region Reichenberg a Kulturverband Reichenberg v letech 1989 – 1999, ohlas jejich činnosti v českém a německém tisku, statistické zmapování tématických článků v daném desetiletí
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Activities of the group of German minority in the Czech Republic will be presented on the example of cultural centers in Reichenberg and Maffersdorf in 1989-1999. This bachelor thesis deals both with the situation of German minority after WWII living in Czechoslovakia and later in the Czech Republic
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK