Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Analýza degradace účinných látek historických léčivých přípravků
Název práce v češtině: Analýza degradace účinných látek historických léčivých přípravků
Název v anglickém jazyce: Analysis of degradation of substances of historical pharmaceutical preparations
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2010
Datum zadání: 19.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Oponenti: RNDr. Petr Kozlík, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Martin Štícha, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK