Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivity hemocytů plovatkovitých plžů a jejich změny způsobené nákazou trichobilharziemi
Název práce v češtině: Aktivity hemocytů plovatkovitých plžů a jejich změny způsobené nákazou trichobilharziemi
Název v anglickém jazyce: Lymnaeid snails: hemocyte activities and their changes caused by Trichobilharzia infections
Klíčová slova: hemocyt, Lymnaea stagnalis, Radix lagotis, Trichobilharzia regenti, oxid dusnatý, peroxid vodíku, fagocytóza, spreading, enkapsulace, toxicita plazmy
Klíčová slova anglicky: hemocyte, Lymnaea stagnalis, Radix lagotis, Trichobilharzia regenti, nitric oxide, hydrogen peroxide, phagocytosis, spreading, encapsulation, plasma toxicity
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2010
Datum zadání: 17.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: RNDr. Martin Bilej, DrSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Vladimír Skála, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Experimentální nákazy nekompatibilní dvojice T. szidati – Radix, charakterizace interakce sporocysty s hemocyty v tkáni plže pomocí klasické histologie a světelného mikroskopu, a následně i pomocí transmisní elektronové mikroskopie. Bude sledován vývoj imunitní odpovědi v různých časových intervalech od nákazy. Provedení infekčních experimentů i pro dvojici F. magna – Radix. Fluorometrické měření produkce NO a kyslíkových radikálů hemocyty lymnaeidních plžů po stimulaci homogenáty z cerkárií a miracidií T. szidati a T. regenti; porovnání aktivit hemocytů u kompatibilní (T. regenti – Radix, T. szidati – L. stagnalis) a nekompatibilní (T. szidati – Radix, T. regenti – L. stagnalis) dvojice a u zdravých plžů. Sledování dalších projevů aktivity hemocytů, jako je fagocytóza a schopnost adherence.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK