Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Radioaktivita stavebních materiálů
Název práce v češtině: Radioaktivita stavebních materiálů
Název v anglickém jazyce: Radioactivity of building materials
Klíčová slova: Radioaktivita, radon, stavební materiál
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.12.2010
Datum zadání: 09.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:31.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Oponenti: Mgr. Zdeněk Třískala
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK