AnketaAnketa(verze: 699)
Aktuálně není povolen sběr dat (PedF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. [41-KBES], Biologie člověka a zdravověda [ONUZ02031, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 24.01.2013, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Tyhle UZ z jiných oborů moc nechápu.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.01.2013, 2. Ročník, Psychologie, bakalářské
Jediné co lze tomuto předmětu vytknout byl problém v jednom týdnu zkouškového období, kdy nebyla zpětná vazba od vyučujícího o zrušení zkoušky.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.12.2013, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Není mi moc jasné, proč musíme mít biologii na tak vysoké úrovni. Pochopila bych první pomoc, ale pro nás humanitně zaměřené je takto náročná biologie velmi složitá a vyčerpávající. Nejsem si také jistá uplatnitelností předmětu v budoucím povolání (pokud nepočítám první pomoc), protože mimo jiné nás studium tohoto předmětu odvádí od přípravy na budoucí povolání.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.01.2014, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Předmět je naprosto zbytný. Vyučující požaduje akorát naučit se nazpaměť spousty anatomických pojmů, které jsou pro praxi naprosto nepoužitelné.
Zdravověda de facto chybí. S tímto kurzem mohu, až mi ve třídě zkolabuje dítě, udělat kolečko s ostatními dětmi kolem kolabujícícho dítěte a popisovat jim co se v jeho těle zrovna děje. Pomoci mu ale nedovedu.
Doporučuji zrušit předmět (fakulta zbytečně platí za předmět, který nemá s učitelstvím nic společného), či ho čistě orientovat na zdravovědu tak, abych byl schopen kolabujícímu dítěti pomoci.
Tím, že budu znát přesné počty jednotlivých obratlů a budu znát funkci každého svalu v těle mu nepomohu.
Předmět bych ještě pochopil v bakalářském programu nikoli však v magisterském.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 31.01.2014, 2. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
V tomto pojetí je pro mně předmět absolutně zbytečný.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.02.2014, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Celý předmět jak je koncipován mi přijde naprosto zbytečný. Rozhodně bych si představoval něco více praktického. Například poučení o zdravovědě (něco jako zdrav. kurz), co by učitelé mohli využít. Stejně tak poučení o nemocech, které třeba žáci obvykle mají a tedy s nimi potom učitel může nějak pracovat.

K čemu je budoucímu učiteli vědět, kde leží turecké sedlo? (Někde na lebce, pokud si pamatuji)
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.02.2014, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Opravdu nechápu, k čemu je tenhle předmět dobrý! Kdyby se radši vyučovala první pomoc, ta by budoucím učitelům mohla k něčemu být, ale čistě teoretická biologie člověka???
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.02.2014, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Tento předmět se vzhledem k zaměření studia až příliš věnuje podrobnému probrání anatomie na úkor výrazně důležitější zdravovědě. Rozhodně by se poměr obou částí definovaných v názvu měl změnit (tj. více zdravovědy a základů první pomoci, méně podrobné biologie člověka).
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.01.2015, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Tento předmět mi přijde z hlediska mého budoucího uplatnění jako zbytečný. Myslím, že bychom všichni ocenili, kdyby se změnilo zaměření předmětu vyloženě na zdravovědu, která by nám všem přišla velmi vhod. Výklad vyučujícího nicméně hodnotím velmi kladně.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.02.2015, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Výklad na přednáškách je zkratkovitý, obsahuje spoustu nevysvětlených latinských názvů (připomínající spíše formát pro odborníky). Tedy se nevysvětluje, nepřednáší, převážně se jen heslovitě připomíná, které názvy kapitol budou ve zkoušce.
Přesto se dané učivo ve svém nejzákladnějším rozsahu vyučuje již na základní škole, a tudíž jej všichni znají. Pro studenty pedagogických fakult není zásadní.
Naopak jakožto povinný předmět bych rozhodně zařadila první pomoc, a to formou seminářů s možností praktického nácviku, ta naprosto chybí.
Přijde mi absurdní, že se učíme věci, které už jsme několikrát probrali (biologie), ale kurz první pomoci, který je při naší odpovědnosti za děti zcela klíčový, fakulta nenabízí. Ten by měl být povinným předmětem.
Ano, učitel by měl znát lidské tělo, a je tudíž užitečné si biologii opět připomenout na VŠ, nicméně nejprve by fakulta měla vyřešit předměty s vyšší prioritou (první pomoc), biologie (v případě dostupné kapacity, financí apod.) poté může být doplňkový (např. povinně-volitelný) předmět (samozřejmě vyučován lepší formou než nyní).
Také se pozastavuji nad smyslem tohoto hodnocení. Nejen z anket z předchozích let totiž vyplývá, že studenti mají již několik let totožný názor, přesto nedošlo k žádné změně. Proč?
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.02.2015, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Domnivam se, ze by obsahem predmetu mela byt predevsim prvni pomoc, zakladni! poznatky o fungovani lidskeho tela a rozpoznani detskych chorob. V teto podobe je pro me predmet jakozto pro budouciho ucitele neprinosny.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.02.2015, 2. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Bohužel nevidím přínos tohoto předmětu pro obory Učitelství. Jako užitečné bych viděla kurzy první pomoci (pokud možno co nejpraktičtěji zaměřené), ale první pomoc bohužel neměla v přednáškách téměř žádné místo.
RNDr. Blanka Vacková, CSc. [41-KBES], Biologie člověka a zdravověda [ONUZ02031, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 31.01.2017, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
ZOUFALÝ A ABSURDNÍ PŘEDMĚT. Paní přednášející dělá dobře to, co dostala za úkol, ale učení se anatomických podrobností je naprostý výsměch v době, kdy se mám připravovat na povolání učitele čj-děj. Buď pozůstatek z dob bolševismu, nebo naprostý omyl. Jsem pro nahrazení předmětu praktickou zdravovědou, která se zde neřeší, a přitom by byla mnohem potřebnější.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 09.02.2017, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Skvělé přednášky s láskou k oboru i k lidskému tělu. Přednášky jsou vtipné a svěží. Snažila jsem se chodit na každou, i když se konaly ve čtvrtek večer, zcela izolovaně od ostatních předmětů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK