AnketaAnketa(verze: 699)
Aktuálně není povolen sběr dat (PedF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. [41-KPSY], Pedagogická a školní psychologie [ONPP13101, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.01.2016, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Na můj vkus je předmět koncipován příliš teoreticky - jako bychom nebyli budoucí učitelé, ale pouze někdo, kdo o tom "má něco vědět" (a zdali to použije či nikoliv není důležité). Navrhuji více řešit konkrétní případy, např. vyzkoušet si práci s jednotlivými sociometrickými dotazníky, podívat se na život konkrétního jedince s ADHD apod.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 01.02.2017, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Překvapuje mě, že odborníci na psychologii připraví takovou strukturu předmětu, která na člověka působí stresově a nemotivuje ho. Přitom to jsou jedny z klíčových otázek pedagogické psychologie.

Několikahodinová přednáška (následující po jiné několikahodinové přednášce) očividně nezaručí plnou soustředěnost a vnímání studentů. Lze oprávněně namítnout, že přednáška přináší jen vhled do odborných diskurzů, ale v této podobě právě trpí už samotný přenos základní struktury.

Byť i s pochopením narychlo načtené publikace problém nevyřeší. Zaručí sice vhled, ale struktura a hlubší znalosti posléze z paměti odpadnou.

Smysluplnější než znalostní test by mi připadalo napsat reflexi na vybranou přečtenou publikaci.

Předpokládám, že množství studentů bude mít z předmětu špatnou známku (pokud jej vůbec zvládnou), jejíž příčina ale dle mého netkví v obtížnosti předmětu či lenosti studentů, ale v jejich demotivaci závisející na koncepci předmětu.
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. [41-KPSY], Pedagogická a školní psychologie [ONPP13101, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.02.2013, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
viz předchozí komentář
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.02.2013, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Až na první přednášku byl výklad přehledný a strukturovaný. Velmi přínosný předmět se zajímavými informacemi a souvislostmi mezi psychologií učitele i žáka.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.02.2014, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
V kritické době malých hodinových dotací na všechny předměty mi přišlo, že zde byla vysoký počet hodin v kontextu ostatních předmětů promarněn.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.02.2014, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Oprava testů trvá příliš dlouho.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 01.02.2017, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Překvapuje mě, že odborníci na psychologii připraví takovou strukturu předmětu, která na člověka působí stresově a nemotivuje ho. Přitom to jsou jedny z klíčových otázek pedagogické psychologie.

Několikahodinová přednáška (následující po jiné několikahodinové přednášce) očividně nezaručí plnou soustředěnost a vnímání studentů. Lze oprávněně namítnout, že přednáška přináší jen vhled do odborných diskurzů, ale v této podobě právě trpí už samotný přenos základní struktury.

Byť i s pochopením narychlo načtené publikace problém nevyřeší. Zaručí sice vhled, ale struktura a hlubší znalosti posléze z paměti odpadnou.

Smysluplnější než znalostní test by mi připadalo napsat reflexi na vybranou přečtenou publikaci.

Předpokládám, že množství studentů bude mít z předmětu špatnou známku (pokud jej vůbec zvládnou), jejíž příčina ale dle mého netkví v obtížnosti předmětu či lenosti studentů, ale v jejich demotivaci závisející na koncepci předmětu.
PhDr. Lidmila Valentová, CSc. [41-KPSY], Pedagogická a školní psychologie [ONPP13101, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.02.2013, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
V životě jsem neviděl tak strašně špatně zkonstruovaný test, jako ty dva, které jsem při zkoušce z tohoto předmětu psal. Nejasné zadání, nejasné odpovědi. V otázce by měli zkoušející zdůraznit, jestli něco "může" nebo "musí" pro dané charakteristiky platit, jinak se přeci nedá správně odpovědět. Dále - Na prvním termínu zkoušky nám sdělili, že ani neví, jak se bude hodnotit, když odpovědi zaškrtneme zčásti dobře a zčásti špatně. To by snad měli zkoušející vědět předem a my také.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.02.2014, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
V kritické době malých hodinových dotací na všechny předměty mi přišlo, že zde byla vysoký počet hodin v kontextu ostatních předmětů promarněn.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK