AnketaAnketa(verze: 653)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Mgr. Vít Průša, Ph.D. [32-MUUK], Matematika pro fyziky I [NMAF061, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.02.2018, 2. Ročník, Fyzika, bakalářské
N cviku bolo vidno, že Dr. Průša danej látke rozumie. Na cvičení sa nám snažil podať látku iným spôsobom a urobiť rekapituláciu prednášky. Cvičenie trvá len hodinu a pol a teda sme nestihli spočítať moc príkladov. Na cvičení by som sa viac sústredil na počítanie ako na vysvetľovanie látky.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.02.2018, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Více teoreticky zaměřené cvičení, což někdy prospělo (začátek lebesgueova integrálu), ale ke konci mi to spíše vadilo, nepočítali jsme moc příkladů na dvojný a trojný integrál, nebo integrály s parametrem.
Mgr. Vít Průša, Ph.D. [32-MUUK], Matematika pro fyziky II [NMAF062, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.09.2018, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Nejvíce oceňuji skvělý způsob provádění látkou a systematičnost, s jakou nás doktor Průša na zápočty i zkoušku výborně připravil. Na cvičení jsem měl prakticky vždy dobrý pocit a dřív nebo později jsem danou problematiku pochopil. Nad to vyzdvihuji individuální přístup a pochopení pro studenta.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.08.2018, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Cvičení mi stylem vyhovovalo, nespočítalo se tolik příkladů, zato ty počítané byly probrány velmi podrobně. Domácí úkoly byly ke konci trochu úmorné, myslím, že by stačil jeden za dva týdny.
Jediné, co mi více vadilo, bylo dozvídání se výsledků písemek - je jasné, že nám cvičící nemůže psát okamžitě, ale je frustrující vidět na stránkách graf ukazující, kolik lidí má kolik bodů (a tedy vědět, že písemky jsou opravené), ale nevědět, jaký je váš vlastní výsledek. Taky je cvičící občas docela přísný ve strhávání bodů za numerické chyby (ale oceňuje všímavost a pochopení látky).
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.05.2018, 3. ročník, Fyzika, bakalářské
Učivo smysluplně utříděné a srozumitelně přednesené, požadavky na zápočet přiměřené. Dost možná nejlepší cvičící na Matematickou Analýzu, jakého jsem za tři roky studia měl.
Mgr. Vít Průša, Ph.D. [32-MUUK], Matematika pro fyziky III [NMAF063, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.02.2019, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
Cvičící řešené úlohy velmi detailně vysvětloval. Oproti ostatním skupinám se tak ale propočítalo výrazně méně příkladů.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.02.2019, 2. Ročník, Fyzika, bakalářské
Výborný cvičící, který skvěle připravil na zkoušku, rád zodpověděl veškeré dotazy a ochotně vytvořil mnoho vzorových řešení pro náhled studentům. Taktéž byl velmi vstřícný při řešení nějakého nedostatku pro získání zápočtu atp.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.02.2019, 3. ročník, Fyzika, bakalářské
Cvičící dobře vysvětluje, systém úkolů mi vyhovoval. Akorát má občas nereálné mínění o našich schopnostech a odpor k počítání rutinních příkladů. Ale vždy se nás ptal na to, co bychom chtěli počítat nebo jak bychom chtěli psát písemku, a našim požadavkům vyhověl.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.01.2019, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
Stručné a pochopitelné shrnutí látky probrané na přednášce následované demonstrací na složitějších příkladech - co víc si od cvičení přát?
Mgr. Vít Průša, Ph.D. [32-MUUK], Mechanika kontinua [NMMO401, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 23.01.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Přístup vyučujícího ke studentům v průběhu výuky i mimo ni je příkladný. Patrná je snaha podávat látku tak, aby ji studenti pochopili, ne pouze přijímali.
Zkouška je velice férová a její formát vhodně koresponduje s mou představou o pracovní náplni lidí aspirujících na akademické působení - studium a porozumění odborným textům.
Mgr. Vít Průša, Ph.D. [32-MUUK], Mechanika kontinua [NMMO401, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.01.2018, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Super přednáška i cvičení. Všechno bylo dobře a přehledně uspořádáno, přednáška se dala sledovat bez problémů. Podmínky pro zápočet i zkoušku byly férové a zvládnutelné.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Na můj vkus byl pan vyučující trochu moc "fyzikální". Ocenil bych víc matematického přístupu a méně počítání s dx jako s číslem. A pokud už se s ním jako s číslem počítá, tak nějak naznačit, jak by se ony výpočty daly matematicky formalizovat. Ideálně to bylo provedeno u definice deformačního gradientu.
Mgr. Vít Průša, Ph.D. [32-MUUK], Klasické úlohy mechaniky kontinua [NMMO432, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.09.2018, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
Na vyučujícím oceňuji jeho připravenost a vysokou odbornou úroveň výkladu. Fomrát zkoušky a témata domácích úkolů také považuji za přínosné. Jediné, co snad mohu navrhnout je, že by bylo dobré, pokud by k výuce existovala nějaká textová opora. Zvláště v závěru semestru by se opravdu hodila.
Připomínka k předmětu, Mechanika kontinua [NMMO401, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 23.01.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Cvičení svou náplní dobře reflektovala přednášku. Oceňuji také zadávání domácích úkolů, které nutí studenty soustavně pracovat i v průběhu semestru.
Za sebe mohu říct, že bych na cvičeních preferoval více jednodušších příkladů (pokud nějaké jsou).
Zajímává témata: odvození modelů a konstitutivních vztahů, aplikace odvozených vztahů na konkrétní případy již známých zákonů mechaniky (Archimédův zákon, Hookův zákon).
Připomínka k předmětu, Mechanika kontinua [NMMO401, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.02.2018, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Předmět byl velmi zajímavý, začali jsme opakováním lineární algebry a na konci jsme zhruba spočítali, jak se nafukuje válec. Úvodní opakování mi připadalo poněkud rozvleklé, ale aspoň jsme si zažili některé věci, které se doteď třeba jen zmínily na nějakém ze základních předmětů. Závěrečné aplikace byly naopak zajímavé a motivační. Cvičení probíhala stejně jako přednáška, jen jsme každý týden dostávali úkoly, jejichž obtížnost se výrazně lišila - někdy jim stačilo věnovat půl hodiny, jindy mi zabraly několik hodin. Potěšilo mě, když nás přednášející asi v polovině semestru přestal vyvolávat k tabuli (asi když viděl, jak se nám nechce). Skvělý mi přišel systém zkoušky - místo abychom se učili nazpaměť odvozovat jednotlivé rovnice, bylo potřeba předvést předem určený důkaz a pochopit vybraný vědecký článek, což je podle mě užitečnější.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Větu o transportu jsme si dokazovali podruhé, větu o ekvivalenci potenciálnosti a nulovost integrálu přes uzavřenou křivku asi po sto padesáté. Rozdíl mezi Lagrangeovským a Eulerovským popisem jsem probírali potřetí. Vyučující se přitom netvářil, že jen opakuje a připomíná staré známé věci, ale že probíráme něco nového. Možná by bylo dobré porovnat sylabus s úvodem do matematického modelování, klasickou mechanikou a bakalářskou analýzou. (Je ale možné, že studenti "modelování na fyzice" některé z těchto témat neprobírali.)
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 23.01.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Struktura kurzu je výborná, přednášky přínosné a náročnost adekvátní.
Ocenil bych, kdyby ke kurzu byla nějaká skripta nebo kniha, se kterou by bylo možné více spolupracovat. Zadávat kapitoly k přečtení na následující týdny výuky apod.
Webové stránky předmětu jsou přehledné a informativní, mohly by však obsahovat i nějaký doplňující materiál (odkazy na web, videa ilustrující probíranou problematiku). Nemohu říct, že bych byl býval tento materiál stíhal zpracovávat, ale schopní studenti by mohli.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 09.02.2016, 1. ročník, Fyzika, navazující magisterské
Srozumitelný výklad podávaný ideálním tempem. Formát zápočtu a zkoušení - domácí úkoly a porozumění odbornému článku - je příjemný a velmi efektivní.
Připomínka k předmětu, Klasické úlohy mechaniky kontinua [NMMO432, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.09.2018, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
Oceňuji strukturu a kvalitu výkladu. Předmět byl poměrně náročný, avšak velice zajímavý, s přesahem do jiných oblastí matematiky - především problém stability Oberbeck-Boussinesquova proudění.
Jako nejzajímavější hodnotím kapitolu křivočarých souřadnic a souvislost s elasticitou - podmínky kompatibility. Pro mě by bylo přínosné a zajímaé tuto teorii aplikovat na nějaký konkrétní problém.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK