AnketaAnketa(verze: 653)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. [32-KPMS], Spojité martingaly a čítací procesy [NMTP436, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.09.2018, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Oceňuji, že docent Hlubinka kladl důraz na to, abychom o pojmech přemýšleli, uměli vysvětlit, co které věci znamenají, jaký je význam jednotlivých předpokladů, idea důkazu, co nám jednotlivé věty říkají a jaké jsou jejich důsledky, a nebazíroval na technických detailech (třeba abychom větu, jejíž důkaz zabral celou přednášku, dokázali do posledního epsilonu). Nevýhodou je, že k předmětu není moc žádná literatura a poznámky k přednášce obsahují zatím jen pár kapitol. Snadno si člověk něco špatně opíše, na tabuli je chyba nebo by to jen potřeboval slyšet/číst ještě jednou trochu jinak řečené a není moc kam se obrátit (samozřejmě je možnost konzultace, ale tam člověk nechce chodit otravovat s každou drobností).
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.06.2016, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Krásná a velmi pečlivě připravená přednáška. Ocenil bych více možností klást otázky k přednášce. Pozdní příchody pana docenta Hlubinky do hodin a brzké odchody z hodin na mě působily dojmem, že jde o nějakou nepříjemnou povinnost, což mi zase přijde v rozporu s kvalitou celé přednášky.
Připomínka k předmětu, Spojité martingaly a čítací procesy [NMTP436, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.09.2018, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Látka poměrně obtížná, některé koncepty dost abstraktní. Tím, že jde o jakýsi "výcuc" partií ze stochastické analýzy potřebný pro další předměty, přišlo mi to takové neucelené, neukotvené (či jak to popsat). Doufám, že se mi to ještě nějak propojí při analýze cenzorovaných dat.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.06.2016, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Hodně teorie, která mi začala dávat smysl až ve zkouškovém. Bylo to takové nezáživné. Přesto jsem nakonec usoudil, že to mělo smysl. Zvláště se těším na pozdější aplikace.
Trochu hůře zpracovaná mi přišla část s limitními větami, kde se části důkazů různě přeskakovali.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK