AnketaAnketa(verze: 652)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. [32-KNM], Řešení nelineárních algebraických rovnic [NMNV501, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 23.01.2018, 2. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Dobré brownies.
doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. [32-KNM], Řešení nelineárních algebraických rovnic [NMNV501, přednáška]
Tereza Petrášová, 18.02.2018, 2. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Pan docent Kučera je jeden z mála lidí, kteří mají nejen odborné znalosti, ale také pedagogické dovednosti - umí vypíchnout to důležité a zaujmout konkrétními příklady. K němu bych chodila ráda i na přednášky o vývoji hospodářství ve středověkém Irsku.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 23.01.2018, 2. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Velmi pěkně odpřednášeno, nadto vcelku poutavě. Občas trochu rychlejší, ale to už je asi dost subjektivní.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.02.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Jasné, srozumitelné, dobře odpřednesené.
Připomínka k předmětu, Řešení nelineárních algebraických rovnic [NMNV501, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 23.01.2018, 2. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Látka cvičení byla jen diskuze domácích úkolů. Ze začátku zajímavé, později už mi tak zajímavé nepřišly.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 26.01.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Student si formou domácích úkolů může vyzkoušet všechno, co probere na přednášce, a pak společně odůvodnit výsledky ke kterým došel
Připomínka k předmětu, Řešení nelineárních algebraických rovnic [NMNV501, přednáška]
Tereza Petrášová, 18.02.2018, 2. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Jeden z nejlepších předmětů na numerice - důraz kladen na pochopení, představu a praktické vyzkoušení numerických metod a jejich chování. Těšila jsem se na každou přednášku a s nadšením jsem dělala domácí úkoly.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 23.01.2018, 2. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Většina metod přednášených zde už někde na člověka vykukla na bakalářském studiu, takže tam není mnoho nových konceptů a tudíž je porozumnění vcelku snadné. Na druhou stranu předmět dává tyto metody do širšího kontextu a výrazně tak proměňuje pohled na tyto metody (utvořený např. v Základech numerické matematiky). Celkově velmi dobře vyvážené, ocěňuji kupu zajímavostí okolo.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK