AnketaAnketa(verze: 652)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D. [32-KNM], Nelineární funkcionální analýza [NMNV402, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.07.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Podle mého názoru předmět není odpřednášen kvalitně. Nejde o technické chyby ani nepřesnosti, ale spíše o pedagogickou stránku, prezentaci a připravenost. První dva aspekty vyžadují na zlepšení hodně času a nepřijde mi fér za ně kritizovat. Ale připravenost by se určitě zlepšit dala. Přednášející byl dobře připraven na právě ty věci, které přednášel z učebnice, podle které přednášel. Ale provázanost na jiné zdroje a předměty chyběla. Stejně takchyběly myšlenky důkazů, motivace, zdůvodnění definic nebo vysvětlování "celkového obrázku" tohoto předmětu. A přednášejícímu to mnohdy přišlo v pořádku, přestože jsme se po pár otázkách k výše zmíněnému vcelku často dobrali. Technické důkazy byly v tomto předmětu v naprosto drtivé převaze a v tu chvíli je absence vysvětlování o to více znát. Celkově na mě přednáška působila tak, že je přednášena, protože to tak bylo dříve. Naopak velice kladně hodnotím zkoušku, která z větší části reflektovala výše zmíněné výtky a do těch technickým detailů v podstatě nezabíhala.
Připomínka k předmětu, Nelineární funkcionální analýza [NMNV402, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.07.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Cvičení mi přišla docela zajímavá, líbilo se mi, že jsme hodně věcí řešili sami, protože na to vlastně v žádném jiném předmětu nebyl čas.
Připomínka k předmětu, Nelineární funkcionální analýza [NMNV402, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.07.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Předmět je silně podprůměrný z hlediska sylabu. Nedávám hodnocení "špatný" čistě proto, že lze rozhodně navrhnout i horší předmět. Jednak sylabus podle mého názoru nevyžaduje přidělenou časovou dotaci. Co se týče témat, tak hodně (ne zcela úplně) chybí provázanost s přednáškou z lineární funkcionální analýzy a přednáškami z PDR. Probírá se složitější látka a zcela nebo z větší části chybí motivace složitějších pojmů jako například pseudomonotonie. Látka celkově dle mého názoru nezapadá do předmětů numerické a výpočtové matematiky a mám velmi silný pocit, že důvodem pro její výuku je, že už se učila dříve. A stejně tak je přednášena. Jako pozitivní vnímám ideu, že jsme se v prvním semestru naučili nějaké techniky na řešení lineárních problémů $Au=b$ a nyní je snaha rozšířit paletu řešitelných problémů i o příklady kdy $A$ je nelineární. Ovšem z předmět tímto stylem není ani přednášen ani koncipován.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.06.2016, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
celá přednáška je pouze seznam definic a vztahy mezi nimi.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK