AnketaAnketa(verze: 662)
V letním semestru akademického roku 2019/2020 probíhá sběr dat 08.06.2020 - 21.09.2020.
  
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D. [32-KFA], Fyzika mezní vrstvy [NMET002, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.02.2019, 1. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
Velmi oceňuji snahu vysvětlit věci do nejmenších detailů a zároveň užívání vlastních příkladů, či pomocných obrázků.
Na druhou stranu je výklad často zmatený, přednášky na sebe zdánlivě nenavazují a proto je v předmětech těžší udržet si přehled.
Pro zpřehlednění doporučuji připravit prezentace, či rovnou skripta předmětů. Minimální pomoc by mohla přinést i osnova předmětů - stručné shrnutí nejdůležitějších věcí, které jsou rozřazeny do správných témat (tematických bloků).
Připomínka k předmětu, Fyzika mezní vrstvy [NMET002, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.02.2019, 1. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
Předmět je velmi užitečný jednak pro modelování a jednak pro získání obecné představy o proudění a jevech v přízemní vrstvě.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK