AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
  
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. [31-240], Pokročilé praktikum z laboratorní techniky [MC240C25, bloková cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.02.2010, 3. Ročník, Chemie, bakalářské
Velmi přínosné.
---, Anorganické praktikum pro pokročilé [MC240C21, ]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 24.09.2004, . Ročník,
Praktikum by se mělo přejmenovat na organické praktikum pro mírně pokročilé. tedy s výjimkou přípravy H3PO2. V praktiku by měla být úloha vyžadující Schlenkovu aparaturu či vakuovou linku. Také práce v autoklávu či ampuli by byla zajímavá.
Cyclamová úloha se provádí v příliš velkém měřítku: třílitrová káď, dvoulitrová destilační báň (pro tak velké kusy nádobí se zdrobnělina použít nedá). Například chlazení reakční směsi ani nemůže být účinné v tak velkém nádobí. Také je vyšší riziko rozbití nádoby.
Návod na ferrocenkarboxylovou kyselinu je již minimálně dva roky špatně napsaný a může studenta zmást, jak se také minulý rok stalo!
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK