AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
  
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c. [31-550], Globální koncepce ochrany ŽP [MO550P34, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.06.2009, 2. Ročník, Ekologie a ochrana prostředí, navazující magisterské
Některé přednášky byly velmi zajímavé (mezinárodní úmluvy, EU. OSN), jiné pojednávaly o tématech, které studenti OŽP probírají v jiných předmětech a měli by je znát. Na druhou stranu je u těchto témat přínosný jiný pohled.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK