AnketaAnketa(verze: 662)
Aktuálně není povolen sběr dat
  
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Ing. Josef Rott, Ph.D. [31-450], Diplomový seminář aplikované geologie [MG451S33, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.07.2016, 2. Ročník, Geologie, navazující magisterské
Chtěl bych pochválit tento nově otevřený předmět. Jedná se o ideální možnost pro sutdenty procvičit si svoje vystupování, představit kolegům i vyučujícím témata, na kterých pracují, a dostat opravdu konstruktivní zpětnou vazbu. Prostředí kurzu je velmi přátelké, diskuze po studentských vystoupeních je naprosto přirozená a méně formální, jako na katederním semináři, a proto umožňuje bez obav přednést svůj příspěvek a odnést si cenné rady pro prezentování při příštích příležitostech. Stejně důležité jako přednést svůj příspěvek je být i zaujatým posluchačem a spravedlivým rádcem při diskuzi. Kdo se bojí veřejného vystoupení, zde má jedinečnou šanci vyzkoušet si přednes před měnším, přátelštějším a zaujatým posluchačstvem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK