AnketaAnketa(verze: 696)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. [31-250], Úvod do pokročilé biochemie [MC250P02, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2010, 1. Ročník, Klinická a toxikologická analýza, navazující magisterské
Cvičení bylo užitečné z hlediska prezentace vlastní práce. Čim aktivnější studenti tim užitečnější cvičení to je, takže je to vlastně na nás :-)
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2011, 1. Ročník, Klinická a toxikologická analýza, navazující magisterské
Cvičení jsou z hlediska přípravy vlastní prezentace z vybraného článku, jejím odpřednášní, procvičení porozumění anglickému textu a vyhledávání dodatečných informací užitečná.
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. [31-250], Úvod do pokročilé biochemie [MC250P02, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2010, 1. Ročník, Klinická a toxikologická analýza, navazující magisterské
Přednáška splňuje přesně to k čemu byla vytvořena - udržet v nás znalosti z biochemie. Zkouška obsahuje i netradiční část hodnocení a test "na zkoušku" a jeho následné hodnocení byl velmi užitečný pro představu, jak zkoušku správně napsat, i když hodnocení je už z principu z části subjektivní a tudíž i potencionálně diskutabilní.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.06.2011, 1. Ročník, Klinická a toxikologická analýza, navazující magisterské
Tento předmět spíše něž, aby navazoval na povinnou Biochemii na bakalářském stupni, ji spíše opakuje, a jde více do podrobností, což neznamená, že by se jednalo o jednoduchou zkoušku. Co Vám pomůže k úspěchu je jistě prof. Hudečka oblíbená přeměna citrátu na iso-citrát,kterou bylo potřeba se naučit i ke SSZK.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK