AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Václav Haber, CSc. [31-240], Koordinační chemie I [MC240P42, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.09.2005, 2. Ročník, Klinická a toxikologická analýza, navazující magisterské
Ačkoli jsem názoru, že tato přednáška je pro obor Kata uplně zbytečná, přesto mně některé příklady zaujaly. Hlavně ty z praxe. Pomohla mi pochopit některé věci hlouběji, nicméně tak detailní rozsah je mi v praxi k ničemu.
Doporučuji s dovolením alespoň tisk "souhrnu informací " pro každého studenta na každou přednášku. Bohužel docházelo občas k tomu, že na tabuli jsme nevěděli, kde to začína a co k čemu patří.
Cvičení byla skvělá a bez nich by zkoušku málokdo udělal. Dodnes z nich čerpám i jinde.
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. [31-240], Koordinační chemie I [MC240P42, přednáška]
18.02.2011, Chemie, bakalářské
Tuto přednášku i cvičení můžu vřele doporučit studentům, kteří mají zájem o anorganickou chemii, a to nejen o koordinační syntézu. Látka nám byla vykládána srozumitelnou a zajímavou formou se zpětnou vazbou na anorganiku, organiku a fyzikálu, takže člověku mohla dojít spousta věcí, které třeba dříve nechápal nebo nevěděl, proč se zrovna tak látky chovají a reagují. Jakákoliv nejasnost byla okamžitě jasně vysvětlena, člověk se mohl zeptat i na to, co není ve skriptech nebo co s danou tématikou souviselo jen velmi okrajově. Zkouška byla koncipována jako diskuse, přičemž zkoušejícímu šlo především o to, abyste sami věděli o čem mluvíte, ne se jen něco "nadrtili" nazpaměť a pokud jste něco nevěděli, nikdo se vás nesnažil ponížovat či vyhodit, právě naopak - vše vám bylo v klidu znovu vysvětleno.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK