velikost textu

Mgr. Martina Holcová

Právnická fakulta

tajemnice (Redakční rada AUC Iuridica)
tajemnice (Ediční komise Právnické fakulty)
e-mail
holcovam@prf.cuni.cz (OVVE)
telefon
+420 221 005 335 (OVVE)
místnost
Právnická fakulta UK » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 121
(OVVE)
zaměstnání