velikost textu

Oddělení pro vědu, výzkum a edici

UK » PF » Děkanát » OVVE

Vedení

vedoucí: Bc. Kateřina Dolejší
vedoucí: Bc. Kateřina Dolejší

Funkce a agendy

zástupkyně koordinátora evidence výsledků: Bc. Kateřina Dolejší
koordinátorka evidence projektů: Bc. Kateřina Dolejší
zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů: Bc. Kateřina Dolejší
referentka programu Start: Ivana Hulmáková
koordinátorka open access: PhDr. Mgr. Eliška Jonášová, Ph.D.
koordinátor evidence výsledků: Mgr. Jan Šumbera
koordinátor evidence identifikátorů: Mgr. Jan Šumbera
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Jan Šumbera

Organizační struktura