velikost textu

prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.

Právnická fakulta

e-mail
koldinsk@prf.cuni.cz
telefon
+420 221 005 448 (KPP)
místnost
Právnická fakulta UK » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » 227
(KPP)

Filozofická fakulta

adresa
Katedra sociální práce FF UK, Na Příkopě 584/29, 110 00 Praha 1, Česká republika (KSOCP )
e-mail
kristina.koldinska@ff.cuni.cz (KSOCP )
telefon
+420 221 619 954 l. 954 (KSOCP )
místnost
Na Příkopě 29 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » NP401c
Na Příkopě 584/29, Praha 1, Česká republika
(KSOCP )

Univerzita Karlova

zástupkyně koordinátora (Rada vědní oblasti Právo)