text size

prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.

Faculty of Law

e-mail
koldinsk@prf.cuni.cz
telephone
+420 221 005 448 (KPP)
room
Právnická fakulta UK » 3rd floor » 227
(KPP)

Faculty of Arts

Address
Katedra sociální práce FF UK, Na Příkopě 584/29, 110 00 Praha 1, Czech Republic (SOCP)
e-mail
kristina.koldinska@ff.cuni.cz (SOCP)
telephone
+420 221 619 954 l. 954 (SOCP)
room
Na Příkopě 29 » 5th floor » NP401c
Na Příkopě 584/29, Praha 1, Czech Republic
(SOCP)

Charles University

deputy coordinator (Research Area Board Law)