velikost textu

Mgr. Eleni Dimelisová

Právnická fakulta

zástupkyně vedoucího (Zahraniční oddělení Právnické fakulty)
referentka Fondu mobility (Zahraniční oddělení Právnické fakulty)
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+ (Zahraniční oddělení Právnické fakulty)
referentka Podpory internacionalizace (Zahraniční oddělení Právnické fakulty)
e-mail
dimelise@prf.cuni.cz (ZO)
telefon
+420 221 005 333 (ZO)
místnost
Právnická fakulta UK » 1. nadzemní podlaží - přízemí » 32
(ZO)