text size

RNDr. Michal Semian, Ph.D.

Faculty of Science

adresa
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czech Republic (Depa…)
email
semian@natur.cuni.cz
phone
+420 221 951 974 (Depa…)
místnost
Legerova 5 » 4th floor » 326
Legerova 1878/5, 128 43 Praha, Czech Republic
(Depa…)