velikost textu

MUDr. Monika Tokarik, Ph.D.

3. lékařská fakulta

zástupkyně přednosty pro výuku (Klinika popáleninové medicíny 3. lékařské fakulty)
email
monika.tokarik@lf3.cuni.cz (Popáleniny), monika.tokarik@fnkv.cz
telefon
+420 267 163 367, +420 267 163 392