velikost textu

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

děkan
předseda (Vědecká rada Lékařské fakulty v Hradci Králové)
email
cervinka@lfhk.cuni.cz, dekan@lfhk.cuni.cz
telefon
+420 495 816 240
členství
Garanti studijních programů (Lékařská biologie (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor))
Garanti studijních programů (Medical Biology (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFHK; en; P,K; 1branch))

Univerzita Karlova

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

členství

Přírodovědecká fakulta

1. lékařská fakulta

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

koordinátor (P37)