velikost textu

Ústav lékařské biologie a genetiky

UK » LFHK » » BIOL

Kontakty

Adresa: Výukové a výzkumné centrum UK v Hradci Králové, Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
Email: LalakovaM@lfhk.cuni.cz
Telefon: +420 495 816 494

Vedení

přednosta: prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemnice: doc. RNDr. Věra Králová, Ph.D.
sekretářka: Marcela Laláková
zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.