velikost textu

doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.

Přírodovědecká fakulta

vedoucí (Katedra organické chemie Přírodovědecké fakulty)
email
jindrich.jindrich@natur.cuni.cz, jindrich@natur.cuni.cz
telefon
+420 221 951 575 (Kate…)
místnost
Hlavova 8 » 1. nadzemní podlaží - přízemí » 130
Hlavova 2030/8, 128 43 Praha, Česká republika
(Kate…)
Garanti studijních programů (Organická chemie (D; 1402V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor))
Garanti studijních programů (Organic Chemistry (D; 1402V000; 1402V000; 4 years; PřF; en; P,K; 1branch))