velikost textu

Katedra organické chemie

UK » PřF » Sekce chemie » Katedra organické chemie

Kontakty

Email: orgchem@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 326

Sídlo

Hlavova 8, 128 43 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
sekretářka: Kristina Jarolímová
sekretářka: Mgr. Bohunka Šperlichová
správkyně personální aplikace: Kristina Jarolímová