velikost textu

Martina Škvorová

Právnická fakulta

referentka Podpory internacionalizace (Zahraniční oddělení Právnické fakulty)
referentka Fondu mobility (Zahraniční oddělení Právnické fakulty)
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+ (Zahraniční oddělení Právnické fakulty)
e-mail
skvorovam@prf.cuni.cz (ZO)
telefon
+420 221 005 332 l. 332 (ZO)
místnost
Právnická fakulta UK » 1. nadzemní podlaží - přízemí » 31
(ZO)