velikost textu

doc. Jiří Mrázek, Th.D.

Evangelická teologická fakulta

děkan
předseda (Vědecká rada Evangelické teologické fakulty)
adresa
Černá 9, 115 55 Praha 1, Česká republika
členství
Oboroví garanti (Biblická teologie (D; 6141V001; 4 roky; ETF; cs; P,K; 1obor))
Oboroví garanti (Biblical Studies (D; 6141V001; 6141V001; 4 years; ETF; en; P,K; 1branch))
Garanti studijních programů (Teologie (N; N6141; 2 roky; ETF; cs; P,K))
Oboroví garanti (Evangelická teologie (B; 6141R007; 3 roky; ETF; cs; P,K; 1obor))
Oboroví garanti (Evangelická teologie (N; 6141T007; 2 roky; ETF; cs; P,K; 1obor))
Oboroví garanti (Protestant Theology (N; 6141T007; 6141T007; 2 years; ETF; en; P,K; 1branch))
Garanti studijních programů (Teologie (B; B6141; 3 roky; ETF; cs; P))
Garanti studijních programů (Theology (N; N6141; N6141; 2 years; ETF; en; P,K))
Oboroví garanti (Evangelická teologie (M; 6141T007; 5 roků; ETF; cs; P,K; 1obor))
Garanti studijních programů (Teologie (M; M6141; 5 roků; ETF; cs; P,K))

Univerzita Karlova