text size

doc. Jiří Mrázek, Th.D.

Protestant Theological Faculty

president (VR)
head Katedry Nového zákona (Nový zákon)
Address
Černá 9, 115 55 Praha 1, Czech Republic
e-mail
mrazek@etf.cuni.cz
telephone
+420 221 988 200 (Děkan)