velikost textu

doc. Jindřich Halama, Dr.

Evangelická teologická fakulta

předseda (Vědecká rada Evangelické teologické fakulty)
adresa
Černá 9, 115 55 Praha 1-Nové Město, Česká republika (Teologická etika)
členství
Garanti studijních programů (Sociální práce (B; B7508; 3 roky; ETF; cs; P,K))
Oboroví garanti (Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika (N; 6141T074; 2 roky; ETF; cs; P; 1obor))
Oboroví garanti (Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika (N; 6141T078; 2 roky; ETF; cs; P,K; 1obor))
Oboroví garanti (Diaconia and Christian Social Practice (N; 6141T078; 6141T078; 2 years; ETF; en; P,K; 1branch))
Garanti studijních programů (Social Work (B; B7508; B7508; 3,5 years; ETF; en; ))

Univerzita Karlova

1. lékařská fakulta