text size

doc. Jindřich Halama, Dr.

Protestant Theological Faculty

Address
Černá 9, 115 55 Praha 1-Nové Město, Czech Republic (Teologická etika)
e-mail
halama@etf.cuni.cz
telephone
+420 221 988 321 (Teologická etika)