velikost textu

doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

místopředsedkyně (Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty)
ředitelka (UFAL)
e-mail
hladka@ufal.mff.cuni.cz
telefon
+420 951 554 223

Fakulta sociálních věd

zaměstnání

Rektorát

Filozofická fakulta