velikost textu

Ústav formální a aplikované lingvistiky

UK » MFF » IS » UFAL

Vedení

ředitelka: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
zástupce ředitele: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.
zástupkyně ředitele: Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.

Organizační struktura