velikost textu

Ústav formální a aplikované lingvistiky

UK » MFF » IS » UFAL

Vedení

ředitelka: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
zástupkyně ředitele: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemník: RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D.

Organizační struktura